يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
        ریاست مرکز

 دکتر ابوالفضل محترمی

شماره تماس :4173617
شماره فکس
: 4173619

از جمله فعالیت های حوزه ریاست می توان به موارد زیر اشاره نمود: 


·        برقراری جلسات برای ارتباط با مشاوران متخصص و خبرگان حوزه سلامت و سایر حوزه ها

·        تدوین و توسعه و نظارت بر برنامه استراتژیک بیمارستان

    ·        مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی ، مدیریتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم

    ·        ایجاد برنامه  برای ارتقاء مدیران ارشد بیمارستان به صورت آموزش های حضوری و شرکت در سمینارهای داخل و خارج از کشور

    ·        پشتیبانی از نظام های اجرایی و کیفی مستقر در بیمارستان

    ·        شرکت و سخنرانی در سمینارها و کنگره ها با هدف اشاعه تجارب مثبت

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved