يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
تلفن تماس : 2240-2241


داروخانه بیمارستان در طبقه همکف و در کلینیک واقع شده ایت و به ارائه خدمات به بیماران سرپایی ، بستری و اورژانس می پردازد .

نیروی انسانی داروخانه :

-        کارشناس امور دارویی و مسئول فنی شیفیت صبح

-        مسئول فنی شیفت عصر

-        پرسنل داروخانه (تکنسین دارویی)

-        اپراتور

شرح وظایف داروخانه :

-        نسخه پیچی بستری :

پرینت گرفتن نسخ بخش به تفکیک بخش ها ، آماده کردن دارو و تجهیزات طبق پرینت ، کنترل مجدد اقلام دارویی و مطابقت با پرینت ، تحویل اقلام دارویی به خدمات بخش

 

-        نسخه پیچی سرپایی :

ثبت نسخ در HIS ، کنترل نسخه از لحاظ قوانین سازمان های بیمه (مخدوش بودن اجزای نسخه ، تاریخ اعتبار و ویزیت ، مهر و امضاء پزشک و ...)

 

-        دریافت داروهای مرجوعی از بخش ها

-        کنترل و رعایت شرایط نگهداری داروها از لحاظ دما ، رطوبت و نور

-        تأمین اقلام دارویی مورد نیاز از انبار دارویی

پیش بینی و تنظیم در خواست دارو ، حواله کردن داروی درخواستی به انبار دارویی، دریافت دارو، چیدمان و کنترل مجدد

-        ثبت و تغییر قیمت فروش داروها طبق فاکتور خرید اقلام دارویی در HIS

-        کنترل سایت های بیمه جهت بررسی تغییر قیمت داروها

-        کنترل انقضاء و اقلام دارویی

-        چیدمان صحیح اقلام دارویی بر اساس تاریخ انقضاء

-        آموزش ضمن خدمت پرسنل

-        اجرای برنامه حاکمیت بالینی

-        استقرا و اجرای استانداردهای اعتبار بخشی و خط مشی های مربوط به بخش مدیریت دارویی ( برچسب داروهای پر خطر ، داروهای مشابه و ..)

-        برنامه ریزی و نظارت برای کاهش و جلوگیری از خطاهای دارویی

 

شرح وظایف رابط داروهای مخدر :

-        تنظیم درخواست ماهانه داروهای مخدر

-        دریافت داروهای مخدر و توزیع آن در بخش های بستری

-        نظارت بر نسخ ، جمع آوری و ثبت آن در دفتر مخدرها

-        نگهداری نسخ ، داروها و پوکه های خالی در گاو صندوق داروهای مخدر

 

شرح وظایف رابط ADR :

-        نظارت بر ثبت و گزارش دهی عوارض داروها از طریق فرم های زرد رنگ

-        توزیع فرم های خام و جمع آوری هفتگی فرم های تکمیل شده

-        اطلاع رسانی موارد جدی ADR به معاونت غذا و دارو

-        نصب اطلاعیه ها و خبرنامه های ADR

 

شرح وظایف اپراتور :

-        بایگانی نسخ  بر اساس نوع بیمه

-        لیست گیری ماهانه نسخ

-        رعایت قوانین سازمان های بیمه جهت جلوگیری از کسورات

 

شرح وظایف کارشناس امور داروئی و مسئول فنی داروخانه

-        نظارت بر تحویل دارو به بیماران سرپایی و بستری

-        بازرسی از انبار دارویی

-        نظارت بر مصرف دارو در بخش های بستری ، کنترل موجودی داروهای بخش و نظارت بر ترالی اورژانس و نحوه نگهداری دارو

-        ارسال لیست داروهای کمیاب و نایاب به معاونت غذا و دارو به صورت ماهیانه

-        نظارت بر خرید دارو به منظور جلوگیری از خرید داروهای کم مصرف ، مازاد و تاریخ نزدیک

-        تشکیل کمیته دارو و درمان

-        نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها در زمینه دارو و موارد مرتبط ( ADR ، اعتبار بخشی ، تداخلات دارویی و ... )

-        آموزش مداوم پرسنل داروخانه

-        تهیه لیست دارو های مورد نیاز با همکاری پزشکان

 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved