يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت    راهنمای پذیرش سرپائی

لطفا پیش از مراجعه به بیمارستان، به موارد زیر توجه بفرمائید:

.1 برنامه کلینیک ها و پاراکلینیک ها را از طریق پورتال مطالعه بفرمائید. به منو و قسمت واحدهای درمانی مراجعه نموده و در قسمت کلینیک ها، برنامه کلینیک ها و در قسمت پاراکلینیک ها، برنامه پاراکلینیک ها را مشاهده بفرمائید.

.2 اخبار مربوط به عدم حضور (مرخصی) پزشک را بررسی بفرمائید.

.3 با توجه به راه اندازی واحد نوبت دهی و تغییر فرایند نوبت دهی جهت پذیرش بیماران سرپایی ، فرایند زیر را رعایت بفرمائید

.1
مراجعه حضوری به واحد نوبت دهی واقع در ساختمان اداری و کلینیکی و دریافت برگه نوبت (آغاز نوبت دهی از حدود 7 صبح)
.2 
مراجعه به واحد پذیرش سرپائی بر اساس ساعت مندرج در برگه نوبت (به همراه داشتن برگه نوبت الزامی است)
.3 
مراجعه به واحد صندوق و پرداخت هزینه 
.4
مراجعه به درمانگاه (بر اساس ساعت مندرج در برگه نوبت) و قرارگرفتن در لیست انتظار ویزیت پزشک

 
توجه:
نوبت پذیرش برای هر پزشک ، در همان روز صادر خواهد شد و صدور نوبت برای روزهای آتی مقدور نمی باشد
در حفظ و نگهداری برگه نوبت تا طی شدن کامل فرایند نوبت دهی کوشا باشید. صدور مجدد برگه نوبت مقدور نمی باشد.

 

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved