يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت

             راهنمای ترخیص (ویژه بیماران)

مراحل ترخیص از بیمارستان:
.1 
دریافت دستور پزشک جهت ترخیص.
.2 
تکمیل خلاصه پرونده توسط پزشک.
.3 
مهر و امضا پزشک معالج.
.4 
مراجعه به حسابداری پس از اعلام منشی بخش.
.5 
تسویه حساب و تحویل برگ ترخیص به بخش.
.6 
ترخیص بیماران از ساعت 8 لغایت 15 انجام می شود.

در صورت داشتن بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی حتما به نماینده های بیمه مقیم در مرکز (ساختمان درمانگاه، طبقه اول، اتاق 214) مراجعه و فرم بیمه تهیه شود.

 

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved