يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
آدرس مرکز:
اراک - میدان بسیج - مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین (ع) - کد پستی 3848176941

تلفنهای تماس: 10-34173601
دورنگار: 34173619

 پست الکترونیکی ما:

it-amiralmomenin@arakmu.ac.ir


ساختمان بخش های بستری
ساختمان درمانگاه
نام واحد
طبقه
شماره
نام واحد
طبقه
شماره
 داخلی A
طبقه دوم
2362-2361
پاویون اینترن خانم
طبقه دوم
2433-2432
داخلی B
طبقه سوم
2482-2481
پاویون اینترن آقا
طبقه دوم
2110
قلب و ریه
طبقه دوم
2402-2401
رزیدنت سال 1 خانم
طبقه دوم
2445-2378
جراحی B
طبقه اول
2252-2251
رزیدنت سال 2 خانم
طبقه دوم
2386-2370
CCU
همکف
2197-2196
رزیدنت سال 3 خانم
طبقه دوم
2383
ICU
طبقه اول
2292-2291
رزیدنت سال 1و2آقا
طبقه دوم
2441-2440
جراحی A
همکف
2162-2161
رزیدنت سال 3 آقا
طبقه دوم
2443
آشپزخانه
زیرزمین
2105-2103
آموزش
طبقه اول
2347-2343
انبار مرکزی
زیرزمین
2101-2102
بهداشت محیط
طبقه اول
2334
دیالیز
زیرزمین
2126
مهندس تأسیسات
طبقه اول
2400
تأسیسات
زیرزمین
2128-2127
واکسیناسیون
طبقه اول
2334
ساختمان اداری
مسوؤل شرکت خدمات
طبقه اول
 
کتابخانه
طبقه اول
2294
تجهیزات پزشکی
طبقه اول
2329
ICU قلب باز
طبقه اول
2323
واحد کامپیوتر
طبقه اول
2444
آنژیوگرافی
طبقه اول
2352-2351
مسئول درمانگاه
طبقه اول
 
اتاق عمل
طبقه اول
2302-2301
مأمور بیمه
طبقه اول
 
امور اداری (رئیس)
همکف
2149
حفاظت فیزیکی
طبقه اول
2341
کارگزینی
همکف
2152-2151-2150
سرپرست خدمات
همکف
2245-2280
امور مالی (رئیس)
همکف
2146
پذیرش
همکف
2237-2234
امور مالی
همکف
2148-2147
صندوق
همکف
2239
حراست
همکف
2145
دفتر پرستاری
همکف
2144-2143
داروخانه
همکف
2241-2240
ریاست
همکف
2141
اکو
همکف
2242
مدیریت
همکف
2142
اتاق احیاء
همکف
 
مدارک پزشکی
همکف
2156-2153
اتاق معاینه 1
همکف
 
رادیولوژی
همکف
2195-2194-2192
تریاژ
همکف
2235
نگهبانی
همکف
2112-2111
اورژانس
همکف
2233-2231
اطلاعات
همکف
2279
اسکرین
همکف
2243
بانک
همکف
2208-2207
اتاق عمل سرپایی
همکف
 
آندوسکپی-کولونوسکپی
طبقه اول
2295
 
 
 
حسابداری طرح
همکف
2218-2217-2215
 
 
 
حسابداری درآمد
طبقه اول
2350
 
 
 
مرکز تلفن
همکف
2223-2222-0
 
 
 
آزمایشگاه
همکف
2202-2201-2200-2199-2198
 
 
 
انبار داروئی
زیرزمین
2125-2124
 
 
 
رختشویخانه
زیرزمین
2115-2114-2113
 
 
 
CSR
زیرزمین
2118-2117-2116
 
 
 
فیزیوتراپی
زیرزمین
2121-2120-2119
 
 
 
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved