يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 

واحد رادیولوژی


   


شماره داخلی واحد: 2195-2192

 

این واحد در طبقه همکف بلوک2 واقع شده است.

آمادگی‌های لازم جهت گرافی‌های رادیولوژی

1-    گرافی لوموساکرال و لگن:

بیمار عصرروز قبل از گرافی شروع به خوردن یک شیشه روغن کرچک نموده و شام سبک بخورد و صبح روز گرافی NPO باشد.

2-    گرافی ترانزیت (روده کوچک):

بیمار همانند گرافی کمر از روز قبل روغن کرچک خورده و صبح NPO باشد.

3-    گرافی باریم انما (روده بزرگ):

بیمار از 3 روز قبل از انجام گرافی غذاهای سبک و مایعات بخورد و عصر روز قبل از گرافی روغن کرچک خورده و صبح  NPOباشد و در صورت مسن بودن بیمار تنقیه شود.

4-    گرافی  UPPE GI(معده):

بیمار باید به مدت 8-10 ساعت قبل از گرافیNPO  باشد.

5-    گرافی  IVP(کلیه ها):

همانند آمادگی ترانزیت روغن کرچک خورده و  NPO باشد.

پرسنل

مسئول واحد: خانم اسلامی

کاردان رادیولوژی

کارشناس رادیولوژی

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved