يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتحاکمیت بالینی چیست ؟

در تعریف حاکمیت بالینی دیدگاهی ادغام یافته از مراقبت های بالینی و نیز غیربالینی مطرح است که کیفیتی جامع را در بر می گیرد . چنین ادغامی به یکپارچگی سازمانی ، هماهنگی ، همکاری و ارتباطات میان واحدها در سازمان می انجامد و با مراقبت های با کیفیت بالا ، مرتبط می شود . حاکمیت بالینی ادغام تمام فعالیت هایی است که مراقبت از بیمار را یک استراتژی شامل ارتقاء کیفیت اطلاعات ، بهبود همکاری ، بهبود روحیه کار تیمی و مشارکت ، کاهش دامنه تغییرات و بی ثباتی های عملکردی و پیاده سازی طبابت مبتنی بر شواهد است .

حاکمیت بالینی می کوشد عملکرد تمامی سازمان های مراقبت سلامت را به سوی بهترین استانداردهای قابل قبول سوق دهد به این امید که ناهمگونی های موجود در کیفیت مراقبت های ارائه شده به بیماران را کاهش دهد .

حاکمیت بالینی نیازمند استقرار فرهنگی است که متخصصان حوزه سلامت را ترغیب کند تا بطور مستمر از خود بپرسند که آیا عملکردی مناسب دارند و نیز اینکه چگونه می توانند عملکرد خود را بهبود بخشند .

 

اجزای کلیدی حاکمیت بالینی :

1-    اجزای ساختار

2-    کادر بالینی

3-    ارتقاء کیفی

4-    توجه به بیمار به عنوان قلب مراقبت های درمانی

 

هدف حاکمیت بالینی :

هدف حاکمیت بالینی تعیین استاندارد های روشن و کاربردی ، نظارت بر نحوه عملکرد سازمان های ارائه دهنده خدمات بالینی و انتشار نتایج حاصل از انجام ارزیابی های دوره ای است . حاکمیت بالینی هر اقدامی که برای حداکثر نمودن کیفیت لازم باشد را به انجاممی رساند و در ارتباط با یافتن روش هایی است که از آن طریق بتوان اثربخشی بالینی را توسعه داده و فرهنگی مناسب به منظور حمایت از آن ایجاد کرد .

هدف اصلی حاکمیت بالینی ارتقاء مستمر کیفیت خدمات است و چارچوبی را فراهم می نماید که در قالب آن سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت می توانند به سمت رشد ، توسعه و تضمین کیفیت خدمات بالینی برای بیماران حرکت کنند .

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved