يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 
 مددکاری

 


مسئول واحد : روژین اکبرزاده
این واحد در طبقه همکف بلوک 2 واقع شده است.
شماره
 تماس داخلی : 2278
راهنمایی و هدایت بیماران فاقد بیمه درمانی جهت کاهش هزینه های درمانی و ارائه خدمات به افراد نیازمندی که مورد تایید کارشناسان باشند، هدف اصلی و نهایی این واحد می باشد.
 فعالیت های این واحد:
- تخفیف در هزینه های درمان بیماران بستری ودر مواردی رایگان نمودن هزینه ها با نظرموافق مدیریت محترم بیمارستان
- رایگان نمودن کلیه هزینه های خدمات سرپایی (غیر از دارو)جهت پرسنل ودانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
- سرکشی روزانه به بخشهای درمانی و بررسی وضعیت مالی و اجتماعی بیماران و همکاری با کادر درمانی در زمینه شناخت مشکلات بیمارانی که در بخشهای مختلف بستری می باشند
.
- پیگیری و پاسخگویی به کلیه مکاتبات مراکز و موسسات حمایتی درخصوص مساعدت درمانی به بیماران نیازمند از جمله : معاونت درمان،فرمانداری،دفترامام جمعه،بهزیستی،کمیته امدادو...
- رسیدگی به وضعیت بیماران بدون همراه و مجهول المکان
- بررسی مشکلات اتباع خارجی بستری در بیمارستان و مذاکره با کمیساریای عالی سازمان ملل جهت کمک و همکاری درزمینه هزینه های درمان این بیماران و تکمیل  و ارسال فرمهای مربوطه به سازمان ملل
- ارسال لیست کمکهای ارائه شده به افراد به تفکیک موارد به معاونت محترم درمان و معاونت محترم بهداشتی
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved