يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمبلغ تقریبی قابل پرداخت با احتساب 20% فرانشیز و بیمه

مبلغ تقریبی قابل پرداخت با احتساب 30% فرانشیز و بیمه

تعرفه در بخش دولتی سال 1395

نام خدمت

 

ردیف

0

31800

106000

ویزیت پزشک عمومی

1

0

39600

132000

ویزیت متخصص

2

0

48000

160000

ویزیت فوق تخصص

3

27720

41580

138600

اسپیرومتری ساده

4

101640

152460

508200

اسپیرمتری برونکو اسپاسم

5

295680

443520

1478400

آندوسکوپی با یا  نمونه برداری

6

443520

665280

2217600

کولونوسکوپی با یا  نمونه برداری

7

332640

498960

1663200

برونکوسکوپی با نمونه برداری

8

105336

158004

526680

تست ورزش

9

18480

27720

92400

نوار قلب

10

175560

263340

877800

اکو معمولی

11

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved