يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتواحد درآمد


واحد حسابداری درآمد در طبقه دوم درمانگاه ، واقع در بلوک اول با شماره تماس 2350 واقع شده است.
ازجمله فعالیت های این واحد:
1-تحویل درآمد نقدی به دانشگاه علوم پزشکی
2-تهیه و تنظیم و تحویل درآمد ارجاعی از بیمارستانها
3-تهیه و تنظیم و تحویل درآمد غیر نقدی به مراکز بیمه ای و سازمانهای طرف قرارداد
4-ثبت اطلاعات مالی در قالب حسابداری تعهدی و تحویل اسناد به اداره درآمد دانشگاه
5-تنظیم برنامه صندوق و چک کردن حسابهای صندوقداران
6-تهیه و تنظیم لیست بدهکاران.پیگیری و تماس با پرونده های بدهکار و تحویل لیست به مددکاری
8-ثبت اطلاعات هزینه ای مصدومین ترافیکی در سایت مربوطه و همزمان به صورت دستی و تحویل اسناد به معاونت درمان
7-کنترل مالی تمامی پرونده های پذیرش شده در مرکز و ارسال به مدارک پزشکی جهت بایگانی
مسئول واحد درآمد : میثم طالبی
پرسنل واحد درآمد:فرشته فراهانی
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved