يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتگزارش حوادث بیمارستانی
ثبت گزارش خطاهای پزشکی
کد خطا
تاریخ وقوع خطا
ساعت وقوع خطا
نام بخش
خطا توسط کدام سیستم رخ داده است؟ شرح خطا
علت بروز خطا اقدام اصلاحی انجام شده یا پیشنهادی
شدت خطای اتفاق افتاده(درجه صدمه)برای بیمار چقدر اس احتمال وقوع مجدد خطا
آیا خطا منجر به آسیب بیمار شده است؟
آیا خطا منجر به آسیب به تجهیزات پزشکی شده است؟
آیا خطا منجر به آسیب پرسنل شده است؟
آیا خطا منجر به متحمل شدن هزینه برای بیمار شده است
نام و سمت گزارش دهنده خطا
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved