تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌‌آفرین

دستاوردها

تقویم دانشگاه

  • ۱۵ تیر
    روز مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام
  • ۲۰ تیر
    روز جهانی جمعیت
  • ۲۵ تیر
    روز طب سنتی