تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها

دستاوردها

تقویم دانشگاه

  • ۲۴ خرداد
    روز جهانی اهداء کنندگان خون
  • ۵ تیر
    روز جهانی مبارزه با مواد مخدر